Natuurbegraven

Unieke koppeling van het initiatief Natuurbegraven aan Welkomhuis.

Hoe is het initiatief van Natuurbegraven ontstaan?

Het Groote Veld is een ca. 11 hectare groot gebied met o.a. een historisch beekdal, hoge essen, een aantal oeroude bospercelen en een plek met 7 historische grafheuvels. Op deze plek werd meer dan 4000 jaar geleden al begraven op oale Twentsche grond. De familie Nieuwenhuis heeft de kavels op Het Groote Veld, waarin ook de historische grafheuvels liggen, in bezit. In 2017 is onder supervisie van het Landschap Overijssel, monumentenzorg en het nationaal erfgoedbeheer begonnen met de restauratie van de grafheuvels.


Gaandeweg deze restauratie is er een invulling bedacht voor de kavels direct hier naastgelegen. Om dit gebied voor de komende generaties te bewaren is het voornemen ontstaan om er een historische logische functie aan toe te voegen namelijk Natuurbegraven. De locatie voor het natuurbegraven is gelegen ten westen van Oldenzaal op een steenworp afstand van de begraafplaats en crematorium aan de Schipleidelaan.

Natuurbegraven en Welkomhuis

De familie Nieuwenhuis heeft vanaf het eerste begin het plan gemaakt om de exploitatieopbrengst van deze grond te verbinden aan Het Welkomhuis en zal dus niet commercieel geëxploiteerd worden. Het resultaat van het Natuurbegraven komt ten goede van het Welkomhuis. Deze richting is bepaald om het goede doel van het Welkomhuis blijvend te ondersteunen.


Concrete stappen naar realisatie Natuurbegraven

Onlangs is door het College van B. & W. van de gemeente Oldenzaal positief gereageerd op het initiatief voor natuurbegraven in Het Groote Veld. Daarbij stelt de gemeente Oldenzaal voor om het bestemmingsplan voor het bestaande uitvaartcentrum (‘Uitvaartcentrum met crematorium Schipleidelaan’) te wijzigen en aan te vullen met natuurbegraven.

Het stedenbouwkundigbureau Ad Fontem is bezig de wijzigingen van het bestemmingsplan te begeleiden.

Archeologisch onderzoek

Grondwater onderzoek

Landschappelijk plan