Voortgang bouw

Eerst was het plan voortvarend te starten maar het overleg over de omgevingsvergunning voor de gebundelde bouw heeft echter veel tijd gevergd en er is in januari 2020 fiat gegeven door de gemeente.

Voorwerk is klaar

Eén voorwaarde om tot een haalbare jaarrond opzet te komen is de synergie met Villapark Eureka qua technische ondersteuning en dienstverlening.  Het maken van een groene ombouw en hekwerk is inmiddels gereed. Leidingen voor water, elektriciteit, gas en riolering zijn ook aangelegd.  Grond voor de fundering en bestrating is aangevoerd. De bouw van de geschakelde bungalows zal in maart 2021 starten.

Op deze pagina zullen wij u ook op de hoogte houden over de voortgang van de bouw.