Locatie welkomhuis

Er zijn een aantal locaties onderzocht en na overleg met de gemeente kreeg de locatie tegenover het Villapark Eureka aan de Beldhuismolenweg de voorkeur. Er zijn de nodige onderzoeken verricht in het kader van het bestemmingsplan, er is een groenplan gemaakt, boscompensatie geregeld en  de Beldhuismolenweg kreeg een verharding zodat ook gehandicaptenvervoer beter tot zijn recht komt.

PLANNEN zijn gewijzigd.

In 2014 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan 'Welkomhuis Twente' vastgesteld. Het voorzag in de realisatie van acht recreatiewoningen voor de gezinnen en een centrum gebouw. Een prachtig plan dat op een breed draagvlak en aandacht in de media kon rekenen. Door de ingrijpende veranderingen in de regelgeving en financiering in de zorg bleek echter dat deze oorspronkelijke opzet niet meer wenselijk is.


In de periode 2016/2017 is deze wijziging grondslag geweest voor nieuwe bouwplannen. De Provincie Overijssel ondersteunt deze nieuwe opzet met een bijdrage in de bouwkosten. Er is met de gemeente Oldenzaal contact geweest om in het geldende bestemmingsplan deze herzieningen vast te leggen. Er is gekozen voor een schakeling van de recreatiewoningen zodanig dat ook groepen gehandicapten met zorgpersoneel en familie er vakanties kunnen houden.

TV reportage

Op 19 april 2017 is deze nieuwe opzet in een bijeenkomst onder de aandacht gebracht. Zie hiervoor in de bijlage het verslag en de videoreportage van TV Oost.

TV-reportage