VeertienRond en Gemeente Oldenzaal

 

In samenwerking met de Gemeente Oldenzaal starten er met ingang van 10 juli een Pilot voor kwetsbare kinderen/jongeren, in de leeftijd van 7 - 18 jaar, in de periode van juli tot en met december 2017. Het gaat hierbij om vakantieopvang en naschoolse opvang, zodat kwetsbare jongeren niet tussen wal en schip vallen. Zij kunnen elkaar ontmoeten, ontspannen, bewegen en gezond eten. Het isolement wordt verminderd en ouders worden waar mogelijk onlast en ontzorgd. Tijdens deze Pilot ontmoet je ook mensen met de zorgvraag "Ondersteuning Maatschappelijke deelname" en kan je kennis maken met kinderen/jongeren die op vakantie zijn. Dat levert voor iedereen iets op: nieuwe contacten, meer zelfvertrouwen en eigenwaarde.

 

 


 

VeertienRond

VeertienRond is een erkende gekwalificeerde zorgaanbieder, heeft een contract met de 14 gemeenten in Twente en is in het bezit van het KIWA keurmerk. Karakteristiek voor de aanpak is het kleinschalige, zorg op maat waardoor aan een complexe doelgroep kan leveren. Bovendien pint VeertienRond zich niet vast op één methodiek: het gaat erom antwoord kunnen geven op de diverse hulpvragen die elk moment anders kunnen zijn.

VeertienRond draagt bij aan de persoonlijke levenskwaliteit van cliënten door het leveren van professionele ondersteuning op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Respect voor de eigen keuzes van cliënten is daarbij leidend.VeertienRond zet zich in voor een zo groot mogelijke bewegingsvrijheid van de cliënten. VeertienRond gaat in het Welkomhuis de zorg aanbieden en coördineren